poniedziałek, 27 marca, 2023

POLITYKA OCHRONY DANYCH

 

Klauzula informacyjna

 Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuje się, że:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce z siedzibą ul. Napoleona 2a, 05-230 Kobyłka.
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem email: osir@kobylka.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. jeżeli podstawą legalności jest 6 ust. 1 lit. f) należy wskazać uzasadniony interes
  5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy księgowości, kadr, administracji oraz podmioty zewnętrzne wykonujące dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce usługi informatyczne, administracyjne i prawne.
  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku archiwizacyjnego i przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
  7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ umownym/warunkiem zawarcia umowy.Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

Pobierz:

[su_button url=”http://osir-wicher.pl/wp-content/uploads/2018/09/klauzula-na-stronę-2.pdf” target=”blank” center=”yes”]Polityka Ochrony Danych[/su_button]

Banner Content
Skip to content